Mladost na kmetiji

Mladost na kmetiji #20 | Urh Račnik

Episode Summary

Urh Račnik, 19-letni študent, je že od otroštva povezan z kmetijstvom. S svojo družino upravlja kmetijo, ki se ukvarja z rejo govejih pitancev. Aktiven je tudi v podeželski mladini, kjer sodeluje že 3 leta in se vključuje v različne dejavnosti. Na njihovi kmetiji trenutno biva 51 bikov pitancev. Skupaj obdelujejo 15 hektarjev njiv in 8 hektarjev travniških površin, poleg tega pa imajo še 3 hektarje gozda. Za prehrano živali večinoma poskrbijo sami, saj pridelajo večino krme. Kljub temu del krme dokupijo, predvsem koruzo v zrnju, beljakovinsko krmilo ter mineralno vitaminske dodatke.