Mladost na kmetiji

Mladost na kmetiji #15 | Pija Šepec

Episode Summary

Zgovorna, ljubeča do živali in strastna do dela s traktorjem Pija sanja o prihodnosti, kjer bo imela svojo manjšo rejo krav dojilj ter v čredi enega predstavnika škotsko višavskega goveda. Njeno življenje je zgodba o ljubezni do kmetovanja, družine in neskončnih možnostih, ki jih prinaša podeželsko življenje. Pija je 23-letno dekle iz Loške doline, natančneje iz vasi Podlož. S svojo družino deli življenje na manjši kmetiji, kjer se predaja skrbi za krave dojilje, pitanje bikov ter skrbi za kokoši, ki nudijo domača jajca. Družino sestavljajo štirje člani - Pija, njena mama, oče in dedek.